Review of Deep Learning in Classification of Tongue Image
WU Xin, XU Hong, LIN Zhuosheng, LI Shengke, LIU Huilin, FENG Yue
Journal of Frontiers of Computer Science and Technology . 2023, (2): 303 -323 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2208052