Algorithm of Parallel Top- k Skyline Queries for Large Data Set
YANG Linqing, LI Zhan, MOU Yanchao,FAN Lilue, LI Hongyan, WANG Tengjiao, LEI Kai
Journal of Frontiers of Computer Science and Technology . 2015, (8): 897 -905 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.1412008